Listopad 2010

Wall Street Journal: koniec z "polskimi obozami koncentracyjnymi"

30-11-2010 00:53 przez Maciej Młynarczyk

files/polskamyslaca/obrazki/wallstreetjournal.png"Proszę zwrócić uwagę: nie było polskich obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Auschwitz i inne podobne obozy na terenach Polski były prowadzone przez niemieckich nazistów".

Wpis tej treści znalazł się od poniedziałku w podręczniku poprawnego stylu należącego do Ruperta Murdocha dziennika "Wall Street Journal". Autorzy wpisu wyjaśniają także kontekst historyczny wpisu: "W czasie II wojny światowej państwo polskie istniało tylko w formie działającego w Londynie rządu na wygnaniu. Auschwitz należał do III Rzeszy, po tym jak w październiku 1939 r. nazistowskie Niemcy przyłączyły go do swoich terytoriów".

Zmiany wprowadzone przez redaktora ds. poprawności stylistycznej (Style & Substance editor) "WSJ" Paula R. Martina to wynik kampanii prowadzonej przez Polaków w Nowym Jorku\, którzy wielokrotnie demonstrowali pod siedzibą redakcji przeciwko używaniu określenia "polskie obozy śmierci". 

Prawie 100 000 osób podpisało się już także pod internetową petycją do głównych amerykańskich mediów z żądaniem wprowadzenia instrukcji do redakcyjnych podręczników poprawnego stylu w najważniejszych amerykańskich mediach.

— Walka jednak się nie skończyła – mówi Newsweekowi.pl Alex Storożyński, prezes Fundacji Kościuszkowskiej i inicjator akcji. – Będziemy ją kontynuować, dopóki podobnych zmian nie wprowadzą "New York Times", "Washington Post" oraz agencje Associated Press i niemiecka DPA, a dziennikarze nie zostaną poinstruowani o poprawnym nazywaniu obozów zagłady, prowadzonych przez hitlerowców w okupowanej Polsce.

W odróżnieniu od dyplomatów, którzy ograniczali się do wysyłania listów z protestem i prośbą o sprostowanie po każdej publikacji, w której pojawiały się sformułowania "polskie obozy śmierci", lub "polskie obozy koncentracyjne" Storożyński, jako były dziennikarz z nagrodą Pulitzera, doszedł do wniosku, że jedynym sposobem uniknięcia językowych gaf w przyszłości jest włączenie zapisu na ten temat do tzw. stylebooks – zbioru wewnętrznych reguł redagowania tekstów istniejących w każdej większej amerykańskiej gazecie.
Traktowane przez redaktorów jak Biblia instrukcje zawierają szczegółowe zalecenia, jakich wyrażeń i zwrotów nigdy używać się nie powinno, aby nie narażać się na gniew całych grup czytelników, a nawet na pozwy sądowe.

W rozmowie z Newsweekiem Storożyński powiedział, że bez kontynuowania akcji określenia "polskie obozy śmierci" ciągle się będą pojawiać bez zmian w stylebookach.

Przedostatni magazyn Time w numerze datowanym na 29 listopada pisze o “polskim obozie śmierci w Sobiborze” (Poland’s Sobibor death camp — przyp red.). Będziemy protestować przeciwko szkalującym określeniom, dopóki definitywnie nie znikną z mediów – przypomina szef Fundacji Kościuszkowskiej. Dodaje, że codziennie pod petycją na stronie thekf.org przybywają kolejne tysiące podpisów.

[źródło: Newsweek.pl, 29 listopada 2010 r.]

Oświęcim, Majdanek, Treblinka, Sztutowo - to nie "polskie obozy koncentracyjne"

25-11-2010 20:07 przez Maciej Młynarczyk

files/polskamyslaca/obrazki/auschwitz_arbeitmachtfrei2.jpgFundacja Kościuszki zbiera podpisy pod petycją, której celem jest przekonanie największych amerykańskich redakcji i agencji prasowych (New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Associated Press) do uwzględnienia w swoich stylebookach (zasady poprawności obowiązujące dziennikarzy) prawidłowego określenia "niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej przez nazistów Polsce".

Uznając, że dbanie o wizerunek naszego kraju w świecie to ważny obowiązek każdego obywatela, Zespół  Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego GK ZHP zachęca do podpisywania petycji on-line.

Uzyskanie bliższych informacji oraz podpisanie petycji jest możliwe po wejściu na stronę internetową Fundacji Kościuszki. Tu można przeczytać polską wersję oświadczenia.

Wyniki akcji "WYBORY 2010. SPRAWDZAM!"

17-11-2010 14:37 przez Maciej Młynarczyk

15 listopada po południu w różnych częściach kraju harcerze przeprowadzili rozmowy z osobami ubiegającymi się o wybór do władz samorządowych.

Wśród uczestników akcji rozlosowano nagrody.

- I nagrodę: namiot Quechua 2 Seconds III - otrzyma 14 DDH "Berg", Hufiec Działdowo,

- II nagrodę: zestaw piór wiecznych i innych upominków - otrzyma 2 DH "Sulima" w Królowej Woli, Hufiec Inowłódz,

- III nagrodę:
zestaw piór wiecznych i innych upominków - otrzyma  98 NGDH "Iskry" im. Ewy Grodeckiej, Hufiec Nysa

Poniżej można się zapoznać z odpowiedziami, których udzielili kandydaci - nasi rozmówcy.


files/polskamyslaca/obrazki/dzialdowo.png

Dane kandydata:
Bronisław Mazurkiewicz - kandydat na burmistrza miasta Działdowa

Rozmowę przeprowadzili:
Aleksandra Nasiadka i Bartosz Umiński,
14 Działdowska Drużyna Harcerska " BERG",
Hufiec Działdowo, Chorągiew Warmińsko - Mazurska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - hm. Ewa Kamińska


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan(-i) rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

I. Brak pełnej infrastruktury drogowej, brak zmodernizowanych dróg dojazdowych do naszego miasta -  jest to przeszkoda do pełnego rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym idzie - miejsc pracy; brak wiaduktów łączących bezkolizyjnie osiedla Polną i Lidzbarską z pozostała częścią miasta.

II. Brak pełnej infrastruktury sportowej (budowa aquaparku oraz placów zabaw dla dzieci).

III. Brak pełnej oferty turystycznej (wypromowanie Interaktywnego Muzeum Państawa Krzyżackiego w Ratuszu miejskim, ewalityzacja Parku im Jana Pawła II)

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Pozyskaliśmy dofinansowanie na e-usługi w Urzędzie Miasta. Ten projekt przewiduje stworzenie panelu konsultacji społecznych z mieszkańcami, gdzie na podstawie ankiet elektronicznych mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie w kwestiach dotyczących miasta.
3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan(-i) pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

W miarę możliwości zamierzam dalej pozyskiwać dofinansowania dla naszego miasta z 5 głównych źródeł zewnętrznych:

1) RPO W-M 2007-2013,
2) POKL (projekty społeczne),
3) programy rządowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych,
4) projekty ministerialne (np. nauka pływania MSiT),
5) projekty transgraniczne - zamierzam pozyskać partnerów z innych państw
          
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
 brak jednoznacznej odpowiedzi

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.
Wsród trzech wspólnych działań, które samorząd w ciągu najbliższych kadencji może realizować z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się młodzieżą na pewno warto wymienić:

1) promocję zdrowia (wspólne organizowanie pikników prozdrowotnych),
2) promocję turystyki i kultury naszego naszego Działdowa np. poprzez rozpropagowanie w kraju i za granicą powstajacego Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego, stworzenie paneli dyskusyjnych, kółek zainteresowań historią,
3) promocję sportu letniego i zimowego (tworzenie drużyn podwórkowych, małej ligi hokeja, grupy miłośników jazdy na dwóch kółkach), a także poprzez rozpropagowanie bazy sportowej Działdowa, w tym aquaparku, na zewnątrz.

files/polskamyslaca/obrazki/horyniec.png

Dane kandydata:
Ryszard Urban - kandydat na wójta gminy Horyniec-Zdrój

Rozmowę przeprowadziły:
Izabela Janczura, Sylwia Junikiewicz i Agnieszka Rebuś,
2 Drużyna Starszoharcerska "Żywego Słowa" w Horyńcu-Zdroju,
Hufiec Lubaczów, Chorągiew Podkarpacka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - phm. Teresa Wojtyszyn


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) modernizacja i remont bazy oświatowej,
2) klasyfikacja Horyńca-Zdroju jako uzdrowiska,
3) poprawa nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Należy zaktywizować pracę radnych, samorządów wiejskich i organizacji społecznych.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) RPO - Regionalny Program Operacyjny,
2) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) EFS - Europejski Fundusz Społeczny,
4) Program Rozwoju Polski Wschodniej,
5) dotacje rządowe i ministerialne
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) organizacja imprez i wycieczek turystycznych,
2) wzbudzanie zainteresowań młodzieży poprzez wspólny udział w wielu przedsięwzięciach realizowanych przez te organizacje.
3) integracja pokoleniowa - kultywowanie pięknych tradycji narodowych, nauka patriotyzmu i poszanowania wartości narodowych.


files/polskamyslaca/obrazki/horyniec.png

Dane kandydata:
Ryszard Lewientowicz - kandydat na wójta gminy Horyniec-Zdrój

Rozmowę przeprowadzili:
Karolina Winiarz, Wiktor Nesterak i Paweł Tekiela,
2 Drużyna Starszoharcerska "Żywego Słowa" w Horyńcu-Zdroju,
Hufiec Lubaczów, Chorągiew Podkarpacka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - phm. Teresa Wojtyszyn


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) poprawa infrastruktury drogowej,
2) rewitalizacja Parku Zdrojowego,
3) opieka nad dziećmi, budowa przedszkoli.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Większy dostęp do informacji publicznej, stałe dyżury radnych w celu lepszego kontaktu z mieszkańcami, otwartość na inicjatywy lokalnej społeczności.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) RPO - Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013,
2) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) PROW - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej",
4) Program Operacyjny "Kapitał Ludzki",
5) Program Rozwoju Polski Wschodniej

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
2) zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży,
3) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży.


files/polskamyslaca/obrazki/inowlodz.png

Dane kandydata:
Julian Błaszczuk - kandydat na wójta gminy Inowłódz

Rozmowę przeprowadził:

ćw. Jakub Stępień, 4 DH "Wrzos" w Spale,
Hufiec Inowłódz, Chorągiew Łódzka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - dh Janusz Wilkowiecki


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) rozwój opieki i ochrona społeczności lokalnej,
2) podniesienie poziomu oświaty, promocja ludzi zdolnych,
3) rewitalizacja Gminy Inowłódz, kawiarnia internetowa.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

- stworzenie dobrego miejsca spotkań dla wszystkich,  
-skrzynki kontaktowe do gminy we wszystkich sołectwach,
-wprowadzenie sondaży dotyczących planów i działania urzędu,
- utworzenie grupy konsultacyjnej składającej sie z przedstawicieli urzędu, biznesu, społeczeństwa, oswiaty i służby zdrowia.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) RPO - Regionalny Program Operacyjny, 
2) POKL - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"
3) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4) WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) NFOŚiGW
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

- budowa "Orlika",
- stworzenie kawiarenki internetowej, miejsca spotkań,
- modernizacja i rozbudowa istniejących ośrodków sportowych.


files/polskamyslaca/obrazki/inowlodz.png

Dane kandydata:
Zenon Chojnacki - kandydat na wójta gminy Inowłódz

Rozmowę przeprowadził:
dh Jarosław Wilkowiecki, 4 DH "Wrzos" w Spale,
Hufiec Inowłódz, Chorągiew Łódzka


Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - dh Jarosław Wilkowiecki


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) kanalizacja, gospodarka wodna,
2) gospodarka odpadami,
3) i najważniejsze: zapewnienie dzieciom w poszczególnych miejscowościach odpowiednich świetlic.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Radni, których wybieracie, mogą spotykac się z Wami. To Wy ich wybieracie do Rady Gminy 21 listopada. Koniecznie przeczytajcie ustawę samorządową, tam jest mowa o kompetencjach wójta i Rady Gminy.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) RPO (Regionalny Program Operacyjny)
2) PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
3) WFOŚ (Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska)
4) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
5) projekty promocyjne dla dzieci (np. "Działaj Lokalnie")

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

Współpracujcie z radnymi, którzy przedstawią problemy Radzie Gminy i które będzie można wspólnie rozwiązać. Mając TPD - prężną organizację działającą na terenie gminy, można pomóc dzieciom nawet w odległych ośrodkach.


files/polskamyslaca/obrazki/inowlodz.png

Dane kandydata:
Andrzej Choromański - kandydat na wójta gminy Inowłódz

Rozmowę przeprowadziła:
HO Anna Wuls,
2 Drużyna Harcerska "Sulima" im. Zawiszy Czarnego w Królowej Woli,
Hufiec Inowłódz, Chorągiew Łódzka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - pwd. Maksymilian Papiernik


1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) inwestycje w człowieka i materialne (kapitałowe),
2) oświata,
3) wsparcie dla potrzebujących.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Będę sie starał polepszyć przepływ informacji i dostęp do informacji (internet szerokopasmowy). Poza tym bezpośrednie spotkania.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) środki pomocowe unijne (inwestycje w człowieka i w materiał),
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
4) INTERREG (współpraca z gminami nadgranicznymi).
5) środki pomocowe z funduszy członkowskich,
6) środki z administarcji rządowej,
7) Fundusz Norweski,
8) współpraca z gminami europejskimi
 
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?

b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) współpraca z organizacjami z innych krajów,
2) podjęcie wspólnych starań o środki na projekty organizacji młodzieżowych,
3) realizacjia wspólnych projektów oświatowych.
files/polskamyslaca/obrazki/inowlodz.png

Dane kandydata:
Bogdan Kącki - kandydat na wójta gminy Inowłódz

Rozmowę przeprowadziła:
sam. Jagoda Kęsy,
2 Drużyna Harcerska "Sulima" im. Zawiszy Czarnego w Królowej Woli,
Hufiec Inowłódz, Chorągiew Łódzka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - pwd. Maksymilian Papiernik

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) rozwiązanie problemu ścieków sanitarnych i sprawności wodociągów,
2) remont dróg lokalnych i oświetlenia miejscowości,
3) budowa boiska (dokończenie) i remont świetlicy.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

- cykliczne spotkania z mieszkańcami,
- stały kontakt z radnymi - przedstawicielami mieszkańców,
- rozliczanie się (przynajmniej raz w roku) ze złożonych deklaracji i ich realizacji.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) RPO - Regionalny Program Operacyjny,
2) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) POKL - Program Operacyjny "Kapitał Ludzki",
4) WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) NFOŚiGW
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) wypoczynek dzieci i młodzieży,
2) wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin,
3) promowanie szczególnie uzdolnionych.
files/polskamyslaca/obrazki/korzenna.png

Dane kandydata:
Leszek Skowron - kandydat na wójta gminy Korzenna

Rozmowę przeprowadziła:
Paulina Świerad, Łukasz Pękała - 5NDSH "Oposy",
Hufiec Nowy Sącz, Chorągiew Krakowska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - Anna Augustyn

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

W naszej gminie jest wiele problemów, których rozwiązania oczekują mieszkańcy. W ciągu ostatnich czterech lat dużej ich części udało się sprostać, niemniej jednak pozostaje jeszcze sporo do zrobienia.

1. Bez wątpienia konieczna jest kontynuacja budowy dróg gminnych w celu usprawnienia komunikacji.

2. Kolejną ważną sprawą jest rozbudowa wodociągu i kanalizacji. W związku ze wsparciem, którego udzieliło nam Województwo Małopolskie mamy duże szanse na realizację tego przedsięwzięcia.

3. Ze względów bezpieczeństwa znacząca wydaje się być także budowa chodników i oświetlenia dróg.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Każdy mieszkaniec naszej gminy ma wpływ na decyzje, które dotyczą naszej lokalnej społeczności. Szansę na to daje przede wszystkim udział w  organizowanych zebraniach wiejskich. Wszyscy mogą również uczestniczyć w sesjach Rady Gminy Korzenna oraz na bieżąco zapoznawać się z wszelkimi przedsięwzięciami dokonywanymi przez Radę Gminy. Aby zapewnić większy niż dotąd wpływ mieszkańców na decyzje podejmowane przez lokalny samorząd rozważam możliwość organizowania konsultacji społecznych dotyczących np. planowanych inwestycji oraz przeprowadzanie sondaży.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

W związku z wymiernymi sukcesami płynącymi ze współpracy z rozmaitymi instytucjami, dzięki którym w ostatnich latach udało się pozyskać spore pieniądze na rozwój naszej gminy, w dalszym ciągu będziemy podejmowali działania dające sposobność otrzymania środków zewnętrznych.

Bogatym źródłem tych środków – dosłownie i w przenośni – jest Unia Europejska. Na każdy okres programowania przygotowała ona fundusze, w ramach których działają programy. Szansą dla naszej Gminy jest udział miedzy innymi w

1. Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
2. udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w
3.  Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Duże możliwości dają również mechanizmy finansowe uruchomione przez Unię Europejską oraz państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, między innymi

4. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
5. Norweski Mechanizm Gospodarczy.


4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

Najprężniej działającymi organizacjami pozarządowymi na terenie gminy Korzenna są UKS-y oraz LKS-y. Ich działalność pozwala na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

 

files/polskamyslaca/obrazki/lubaczow.png

Dane kandydata:
Krzysztof Szpyt - kandydat na prezydenta miasta Lubaczowa

Rozmowę przeprowadziła:
Damian Strojny, Joanna Haciuk, Ewelina Furgała - 3 Drużyna Wędrownicza przy LO w Lubaczowie,
Hufiec Lubaczów, Chorągiew Podkarpacka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - Damian Strojny

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) wsparcie lokalnych przedsiębiorców i pozyskanie zewnętrznych inwestorów - nowe miejsca pracy,
2) infrastruktura komunalna - rozbudowa i modernizacja,
3) problem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - promowanie zdrowego stylu życia.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

1) powołanie grup doradczych skladających sie z przedstawicieli różnych środowisk,
2) poprawa działania komunikacji osiedlowych,
3) mobilizacja stowarzyszeń, fundacji i pojedynczych mieszkańców do działania
.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego,
2) Program Operacyjny Polska Wschodnia,
3) Przygraniczny program współpracy Polska-Białoruś-Ukraina
4) Program Innowacja Gospodarcza,
5) środki krajowe.


4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) umiejscowienie obiektów sportowych na poszczególnych osiedlach,
2) zaplanowanie imprez kulturalnych dla młodzieży,
3) pomysł na lokalne kluby młodzieżowe.files/polskamyslaca/obrazki/lublin.png

Dane kandydata:
Zbigniew Wojciechowski - kandydat na prezydenta miasta Lublina

Rozmowę przeprowadziła:
pwd. Aleksandra Wołoszyn, Katarzyna Poniatowska,
1 Szczep Harcerski "Focus" w Lublinie,
Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
komendantka szczepu - pwd. Aleksandra Wołoszyn

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) Rozwiązania komunikacyjne. Budowa obwodnicy Lublina. Wprowadzenie usprawnień do komunikacji miejskiej. Usprawnienie komunikacji na odcinku od ul. Krańcowej do Kunickiego, a tym samym lepszy dojazd do ul. Wrotkowskiej, Kunickiego, Jana Pawła II. Rozbudowa Trasy Zielonej. Poprowadzenie nowego odcinka jezdni od ul. Solidarności do ul. Bohaterów Monte Cassino. Budowa estakady nad ul. Sowińskiego. Rozbudowa jezdni o pasy prawoskrętne; dołożenie zielonych strzałek na światłach. Wybudowanie w mieście nowych parkingów wielopoziomowych (nadziemnych lub podziemnych). 

2) Powołanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Byłoby to z jednej strony „przedłużenie” działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, a z drugiej zaplecze dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Byłaby to instytucja, w której można byłoby uzyskać wsparcie z zakresu porad prawnych, księgowości, skorzystać z pomieszczeń czy też sprzętów biurowych. Inkubator mógłby wspierać osoby zainteresowane w pozyskaniu środków z Urzędu Pracy, organizować szkolenia. W ramach wspierania gospodarki na terenie Lublina warto inwestować w innowacyjne przedsiębiorstwa, które korzystają z nowoczesnych technologii, sposobów zarządzania. Mogłyby one liczyć na miejskie ulgi podatkowe. Wsparciem dla przedsiębiorstw byłoby także życzliwe, otwarte podejście Urzędu Miasta. 

3) Przygotowanie zaplecza do starań Lublina o uzyskanie tytułu Stolicy Kultury 2016. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie potencjału Lublina jako miasta wielokulturowego, leżącego na pograniczu, mającego bogate kontakty z zagranicą i wielowiekową historię. W ramach tego wspierane będą działania nastawione na współpracę z Ukrainą i Białorusią, miastami partnerskimi Lublina. Należy także wspierać wspólne działania organizacji pozarządowych.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

1) ściślejsza współpraca z Radami Dzielnic,
2) konsultacje społeczne we wszystkich sprawach istotnych dla mieszkańców Lublina.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) maksymalizacja wykorzystania środków z UE;
2) wykorzystywanie partnerstwa publiczno – prywatnego;
3) Partnerstwo Wschodnie;
4) aktywizacja mieszkańców do korzystania w budownictwo mieszkaniowe, udział w tanim budownictwie mieszkaniowym, zagospodarowywanie i rewitalizacja zaniedbanych terenów;
5) stworzenie miasta przyjaznego nowym, ale i obecnym inwestorom.


4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) tworzenie świetlic środowiskowych;
2) organizacja imprez kulturalnych i sportowych;
3) działania na rzecz dzieci i młodzieży.
files/polskamyslaca/obrazki/lublin.png

Dane kandydata:
Krzysztof Żuk - kandydat na prezydenta miasta Lublina

Rozmowę przeprowadziła:
pwd. Aleksandra Wołoszyn, pwd. Katarzyna Wójtowicz,
1 Szczep Harcerski "Focus" w Lublinie,
Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
komendantka szczepu - pwd. Aleksandra Wołoszyn

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) Przebudowa układu komunikacyjnego Lublina. Zbudowanie obwodnicy Lublina i dróg dojazdowych do niej. Przebudowa trasy od ul. Sowińskiego do ul. Jana Pawła II, Trasy Zielonej do ul. Krochmalnej, oraz od al. Solidarności przez ul. Bohaterów Monte Cassino do al. Kraśnickiej. Udrożnienie ul. Sowińskiego poprzez zbudowanie estakady. Wszystko to ma na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej miasta (zwłaszcza na osi północ – południe) oraz rozładowanie korków. Ważna jest także rozbudowa transportu zbiorowego. Kandydat deklaruje pozyskanie środków i zakup 100 autobusów i 70 trolejbusów; rozbudowanie linii trolejbusowych. 

2) Budowa lotniska. Ma to na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej Lublina. Jest to ważne nie tylko z perspektywy mieszkańców Lublina, ale obecnych i potencjalnych inwestorów; zwłaszcza w kontekście rozmów prowadzonych z firmami IBM oraz HP w zakresie utworzenia w Lublinie centrum usług. Lotnisko pomaga budować otwartość na świat, w tym na Wschód – a jest to ważny element polityki miasta. Ułatwiłoby tworzenie w Lublinie Centrum Partnerstwa Wschodniego.

3) Rozwój Lublina jako środowiska akademickiego. To, a także wykształceni, znający języki obce ludzie przyciągną do Lublina inwestorów.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

1) Współpraca z Radami Dzielnic. One najlepiej potrafią określić, jakie działania należy podjąć, aby poprawić byt mieszkańców, są najlepiej zorientowane w bieżących problemach.

2) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwoju miasta oraz rozwiązywania problemów społecznych.

3) Utworzenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej, które stać by się miało miejscem dialogu pomiędzy różnymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkiem w którym mogłyby uzyskać wsparcie (lub wspierać się nawzajem), wymieniać doświadczenia. Centrum umożliwiałoby lepszy dialog między organizacjami pozarządowymi a prezydentem. 

4) Utworzenie Rady Pożytku Publicznego, ciała doradczego dla prezydenta miasta złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Linia Kredytowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
2) Regionalny Program Operacyjny,
3) Program Operacyjny Polska Wschodnia,
4) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) Kredyty i pożyczki z banków.


4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) stworzenie stanowiska pełnomocnika zajmującego się młodzieżą i studentami,
2) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta,
3) współpraca z NGO w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.


files/polskamyslaca/obrazki/nysa.png

Dane kandydata:
Jacek Chwalenia - kandydat na burmistrza miasta Nysa

Rozmowę przeprowadzili:
Maciej Kumala, Sebastian Bomba, Patyk Bożek - 98 NGDH "Pomian" im. hm. Eugeniusza Stasieckiego,
Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - pwd. Radosław Dunaj

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) Zakorkowana Nysa. Trzecia przeprawa mostowa na Nysie Kłodzkiej. To zadanie połączone jest z remontem tamy zbiornika nyskiego. Od budowy mostu powinna rozpocząć się ta inwestycja. Nie jest to zadanie własne gminy, natomiast środki na tę inwestycję pochodzą z budżetu państwa.

2) Brak miejsc pracy. Inwestycja w źródła geotermalne , która spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania wielu rodzin, a także stanie się atrakcją turystyczno-rekreacyjną Nysy. Drugą inwestycją - ważną ze względu na rynek pracy w Nysie, jest rozwinięcie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami i stworzenie warunków do powstania wokół tego centrum firm kooperujących.

3) Bezpieczeństwo mieszkańców - monitoring miasta i walka z wandalizmem na mieniu wspólnym gminy.


 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Proste formy konsultacji społecznych przy pomocy aparatu administracyjnego , które nie zmuszą gminy , a tym samym mieszkańców do ponoszenia kosztów oficjalnych referendów. Zresztą referenda lokalne - dzielnicowe , sołeckie - można już dziś przeprowadzić bez ponoszenia kosztów. Od tego są urzędnicy , także burmistrzowie , którzy mają być dostępni okresowo we wszystkich miejscach gminy.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

Źródła zewnętrzne w postaci funduszów unijnych kończą się i trzeba sobie powiedzieć jasno tych źródeł dofinansowania inwestycji już nie będzie . Jest jeden fundusz który związany jest ze współpracą na pograniczu polsko-czeskim na niego mamy największe szanse jego doprecyzowanie nastąpi w przyszłym roku . Inne źródła to obligacje; na inwestycje w źródła geotermalne warto w ten sposób pozyskać środki.

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

Organizacje pozarządowe to najważniejszy partner gminy i powiatu. Jeśli funkcjonują tak, jak wasza organizacja tzn. mają struktury i autentycznie pracują na rzecz społeczności lokalnych, to powierzenie wielu funkcji tymże jest możliwe. Od współorganizacji, konsultacji społecznych poprzez prowadzenie zadań związanych z edukacją do wykonywania zadań związanych z inwestycjami lokalnymi.files/polskamyslaca/obrazki/nysa.png

Dane kandydata:
Piotr Liniewski - kandydat na burmistrza miasta Nysa

Rozmowę przeprowadziły:
Katarzyna Więckiewicz i Adrianna Ledniowska - 98 NGDH "Iskry" im. Ewy Grodeckiej,
Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - pwd. Katarzyna Sosulska

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

Według pilności, najpoważniejszą sprawą dla Nysy jest sprawa Jeziora Nyskiego. Co prawda burmistrz nie ma na to wpływu, ale jeżeli nie przeprowadzi się modernizacji Jeziora Nyskiego, to cokolwiek w mieście byśmy zrobili, może pójść na marne, ponieważ wał może pęknąć i zalać całe miasto. To jest najpilniejsza sprawa.

Kolejna sprawa, podobnie pilna, to sprawa komunikacji w mieście, tzn. sprawa korków. To się wiąże oczywiście z obwodnicą. To jest to, o czym mówi się od paru lat w Nysie. Na razie wiemy, że są plany, ale tej obwodnicy jeszcze nie ma, a jest to ważne, ponieważ nie da się  sprawnie wyjechać z miasta - a to ma wpływ na życie gospodarcze.

Także ważne jest, aby przedsiębiorcy wiedzieli, w jakim kierunku gmina ma iść. Czy mamy być gminą turystyczną, czy usługową. Trzeba to dokładnie określić i stworzyć do tego odpowiednie warunki.


 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Mieszkańcy mają wpływ na decyzję, ponieważ mieszkańcy idąc do wyborów wybierają swoich przedstawicieli. Natomiast przy istotnych sprawach dla miasta, które mogłyby wzbudzać kontrowersje, na pewno będę starał się konsultować z jak najszerszym gronem zainteresowanych, czyli z mieszkańcami miasta. Podjęcie decyzji będzie uzgadniane z radą miasta, która jest wybierana przez mieszkańców. To jest właśnie demokracja.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

Podstawową rzeczą jest budżet państwa, ponieważ stamtąd pobierane są środki na dane inwestycje. Urząd Miasta może także korzystać z pomocy unijnych. Natomiast zadaniem burmistrza jest stworzenie jak najlepszych warunków do przedsiębiorczości. Mówię o tym dlatego, że im więcej powstaje podmiotów w Nysie, tym więcej będzie wpływów z podatków, ponieważ każda firma musi płacić podatek, a im większy podatek, tym więcej rzeczy można zrealizować.

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

Organizacje pozarządowe zajmujące się młodzieżą przede wszystkich powinny przychodzić i zgłaszać jakie mają potrzeby, problemy, co chciałyby. Partnerstwo z tymi organizacjami polegałoby na dowiadywaniu się na bieżąco, jakie są potrzeby m. in. młodzieży.


files/polskamyslaca/obrazki/nysa.png

Dane kandydata:
Jolanta Barska - kandydatka na burmistrza miasta Nysy

Rozmowę przeprowadzili:
Patryk Burdzy, Krystian Borowski, Ewa Szewczak
- 8 NDH "Federacja", 
Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - dh. Ewa Szewczak

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pani rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) kontynuowanie rozwoju gospodarczego (aktywizowanie gospodarki),
2) wybudowa obwodnicy i zadbanie o zbiornik retencyjny (ochrona przed powodzią)
3) rozwój przedsiębiorczości w sołectwach (ekorozwój).
    
 2. Co Pani zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

- konsultacje społeczne,
- utworzenie młodzieżowej rady miejskiej,
- informowanie mieszkańców o decyzjach (najpierw konsultacje, potem informowanie),
- spotkania z mieszkańcami w różnych grupach wiekowych.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pani pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Ministerstwo Sportu,
2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
3) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
5) Program Operacyjny "Kapitał Ludzki",
6) Urząd Marszałkowski (organizacja imprez sportowych i kulturalnych),
7) budżet państwa (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)        

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani decyzja?

b) przeznaczyłabym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
2) organizacja imprez kulturalnych,
3) współpraca z harcerzami podczas świąt narodowych,
4) mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby w urzędzie,
5) praca z osobami starszymi, uniwersytet trzeciego wieku,
6) imprezy sportowe.


files/polskamyslaca/obrazki/nysa.png

Dane kandydata:
Jarosław Pilc - kandydat na burmistrza miasta Nysy

Rozmowę przeprowadzili:
Marzena Szlachetka, Ksenia Łomnicka, Karolina Paralusz, Sebastian Kmita, Paweł Paściak, Wojciech Kowalski, Przemysław Spaczek - 8 NDH "Enklawa",
Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
dh Przemysław Spaczek

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) pozyskiwanie nowych inwestorów,
2) pozyskiwanie nowych terenów na inwestycje,
3) nadzór nad realizacją przedsięwzięć.   

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

- transmisje internetowe z obrad Rady Miasta,
- cykliczne spotkania z radnymi,
- forum obywatelskie (model brytyjski).

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) fundusze europejskie,
2) programy europejskie,
3) rezerwy rządowe,
4) partnerstwo publiczno-prywatne,
5) organizacje pozarządowe

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) współpraca z osobami niepełnosprawnymi,
2) współpraca z rezydentami Domu Spokojnej Jesieni,
3) ożywienie sfery kulturalnej miasta.


files/polskamyslaca/obrazki/ruda.png

Dane kandydata:
Grażyna Dziedzic - kandydatka na prezydenta miasta Ruda Śląska

Rozmowę przeprowadziła:
pwd. Justyna Domżalska - 78 RGDH "Lwy Górskie" im. mjr. Henryka Sucharskiego,
Hufiec Ruda Śląska, Chorągiew Śląska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - pwd. Justyna Domżalska

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pani rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) zmniejszyć zadłużenie miasta,
2) pozyskać inwestorów w celu stworzenia nowych miejsc pracy, 
3) tanie budownictwo.

 2. Co Pani zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

- podmiotowe traktowanie Rady Miasta,
- spotkania conajmniej raz na 3 miesiące z mieszkańcami Miasta,
- jawność decyzji.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pani pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) zwiększenie wpływów do budżetu w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy,
2) środki unijne,   
3) konkursy organizowane przez różne ministerstwa,
4) sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne lub wielorodzinne
5) nisko oprocentowane pożyczki (częściowo umarzalne) na inwestycje przynoszące konkretne i pewne zyski

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani decyzja?
brak jednoznacznej odpowiedzi

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

- wolontariat - pokazywanie swoim przykładem, że można robić coś dla drugiego człowieka:

1) nieobozowe lato i zima we wszystkich dzielnicach z dużym koncertem,
2) wspieranie osób starszych, pozostających samotnie w domu,
3) bank podręczników itp.files/polskamyslaca/obrazki/WielkieOczy.png

Dane kandydata:
Tomasz Lorenc - kandydat na wójta gminy Wielkie Oczy

Rozmowę przeprowadzili:
Mateusz Orłowski, Irena Orłowska, Patryk Truchan -  37 Drużyna Harcerska w Wielkich Oczach,
Hufiec Lubaczów, Chorągiew Podkarpacka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - Mateusz Orłowski

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków,
2) budowa i modernizacja dróg,
3) tworzenie przedszkoli.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Większe inwestycje należy uzgadniać z mieszkańczmi danej miejscowości - tzw. konsultacje społeczne.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Regionalny Program Operacyjny woj.podkarpackiego
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4) Fundusz Ochrony Srodowiska
5) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (itd).

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) organizowanie wolnego czasu dla młodzieży poprzez zajęcia kulturalne, promowanie uprawiania sportu wśród młodzieży,
2) upamiętnianie miejsc pamięci narodowej,
3) promowanie regionalizmu, historii regionu oraz walorów historycznych i przyrodniczych wśród społeczności.files/polskamyslaca/obrazki/wilczyn.png

Dane kandydata:
Grzegorz Skowroński - kandydat na wójta gminy Wilczyn

Rozmowę przeprowadził:
Waldemar Szczepankiewicz - 4 DSH "Wędrowcy" im. gen. Mariusza Zaruskiego w Wilczynie,
Hufiec Konin, Chorągiew Wielkopolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
Waldemar Szczepankiewicz

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) zbyt duża odległość do okolicznych szpitali,
2) brak szerokopasmowego Internetu dla ogółu mieszkańców,
3) jako teren wypoczynkowy - brak gospodarstw agroturystycznych.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Moje hasło to przede wszystkim "Blisko ludzi". Chcę, aby radni nie zamykali się na najważniejsze problemy, ale byli na codzień z mieszkańcem gminy. Chcę więc, aby na sesjach pojawiało się więcej członków naszego gminnego społeczeństwa, a ja sam będę propagował możliwość zabierania głosu przez mieszkańców w najważniejszych dla nich sprawach.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) środki Unii Europejskiej,
2) środki z powiatowe
3) środki pochodzące od inwestorów,
4) środki od Zarządu Województwa,
5) Wojewódzki Urząd Pracy,
6) MEN
   
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1. Możemy wspólnie wykształcić młodzież, która w przyszłoszći będzie kierowała gminą.
2. Wspólnie możemy uczulać młodzież na problemy społeczeństwa lokalnego.
3. Mogą podejmować współpracę z samorządem, by wspomagać, tym samym nabierając doświadczenia.


files/polskamyslaca/obrazki/zakrzewo.png

Dane kandydata:
Jerzy Massel - kandydat na wójta gminy Zakrzewo

Rozmowę przeprowadził:
członkowie 43 Drużyny Harcerskiej w Zakrzewie,
Hufiec Złotów, Chorągiew Wielkopolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - phm. Joanna Kwiecień

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) stałe rozbudowywanie i poprawianie infrastruktury gminy (drogi, chodniki, kanalizacja, tereny rekreacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego),
2) podnoszenie poziomu oświaty,
3) poprawa systemu zagospodarowania odpadów.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Współudział mieszkańców gminy w decydowaniu w sprawach ich dotyczących zostanie osiągnięty przez    ścisłą współpracę ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie gminy (stowarzyszenia, fundacje,    straże pożarne, koła gospodyń, organizacje zrzeszające emerytów, rencistów, kombatantów, samorząd szkolny, rady sołeckie, organizacje sportowe, organizacje harcerskie itp.)

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Europejski Fundusz Społeczny,
2) Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) Fundusz Odnowy Wsi,
4) Narodowy  i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
5) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6) Narodowy Fundusz Przebudowy Dróg Lokalnych
7) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu)
   
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
a) przeznaczyłbym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1. upowszechnianie kultury i sportu,
2. podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości,
3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
4. promocja i organizacja wolontariatu,
5. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.files/polskamyslaca/obrazki/zakrzewo.png

Dane kandydata:
Krzysztof Doroszuk - kandydat na wójta gminy Zakrzewo

Rozmowę przeprowadził:
członkowie 43 Drużyny Harcerskiej w Zakrzewie,
Hufiec Złotów, Chorągiew Wielkopolska

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowa - phm. Joanna Kwiecień

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1. Dokonam wspólnie z radą gminy przeglądu strategii rozwoju gminy i wieloletniego planu inwestycyjnego i dostosuję ją do realnych możliwości gminy.
2. Usystematyzuję działania dotyczące ładu przestrzennego w gminie (plany zagospodarowania przestrzennego).
3. Poprawię warunki działania podmiotów gospodarczych w gminie poprzez przygotowanie systemu zachęt do tworzenia miejsc pracy, stworzenia w urzędzie punktu konsultacyjnego ułatwiającego uruchomienie działalności gospodarczej oraz przygotowywanie wniosków do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

 2. Co Pan zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

1. Będę wspierał rozwój organizacji pozarządowych poprzez coroczny konkurs ofert na realizację zadań zawartych w programie współpracy.
2. Projekty aktów prawa miejscowego przed uchwaleniem ich przez radę poddawane będą konsultacjom społecznym.
3. Stworzę w urzędzie gminy bank informacji dotyczący tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.


3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny,
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
3) dotychczasowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5) dotychczasowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
   
4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pana decyzja?
b) przeznaczyłbym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) współpraca z placówkami oświatowymi w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,
2) wsparcie działań GOPS w zakresie organizacji pomocy osobom potrzebującym (wolontariat) 3) pomoc w organizacji i funkcjonowaniu pola biwakowego.


files/polskamyslaca/obrazki/bielany.png

Dane kandydata:
Ewa Maniszewska - kandydatka na radną Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Rozmowę przeprowadzili:
Ania Lemańska, Kamila Kaszuba, Agata Sobolewska, Wojtek Puchacz - 126 Warszawska Drużyna Harcerska,
Hufiec Warszawa Żoliborz, Chorągiew Stołeczna

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - pwd. Wojciech Puchacz

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pani rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) usprawnienie sieci komunikacyjnej na Bielanach,
2) bezpieczeństwo mieszkańców,
3) obniżenie kosztów eksploatacji budynków poprzez wprowadzenie technologii energooszczędnych.

 2. Co Pani zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Zadbać o dobry przepływ informacji: rozwinąć sieć IT, spotykać się z mieszkańcami, pomagać w wydawaniu lokalnych biuletynów. Widzę także pomoc urzędników dla mieszkańców w zakresie ubiegania się o pieniądze na inicjatywy lokalne.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pani pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Młodzież w Działaniu,
2) eTwinning,
3) Leonardo da Vinci,
4) programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
5) programy Ministerstwa Sportu,
6) Program Progress 2007-2013,
7) Fundacja Kronenberga,
8) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
9) Fundacja Ekofundusz,
10) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
11) Fundacja Batorego

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani decyzja?
a) przeznaczyłabym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
2) pomoc w organizacji lokalnych imprez np. spływ kanałkiem, wspólny bieg, konkurs, wydanie publikacji "Bielany oczyma młodych", dbałośc o pamięć o ludziach walczących o niepodległość,   
3) sygnalizowanie potrzeb środowisk młodzieżowych - "Młodzieżowy raport o stanie Bielan".


files/polskamyslaca/obrazki/mazovia.png Dane kandydata:
Marta Sosnowska - kandydatka na radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Rozmowę przeprowadzili:
Magdalena Szczerbaciuk, Katarzyna Iga Grochowska, Izabela Fiuk, Piotr Jarocki, Karol Tkaczyk, Rafał Bloch, Michał Dębski - 101 Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerskiej Łączności "Szkwał",
Hufiec "Podlasie" w Siedlcach, Chorągiew Mazowiecka

Prawdziwość poniższych danych potwierdza:
drużynowy - pwd. Wojciech Tusiński

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pani rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

1) poprawa oświaty,
2) poprawa sytuacji służby zdrowia,
3) droga z Siedlec do Warszawy - szybszy dostęp

 2. Co Pani zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

Zachęcanie do głosowania poprzez spoty w telewizji regionalnej, radio, gazecie i w Internecie.

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pani pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

1) Regionalny Program Operacyjny,
2) "Orlik 2012",
3) "Schetynówki",
4) "Radosna szkoła",
5) Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

4. Gdyby budżet naszego miasta niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani decyzja?
a) przeznaczyłabym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.

1) organizacja rajdów turystycznych,
2) działania na rzecz poprawy oświaty,
3) organizowanie imprez kulturalnych.
3 SMSy dla dobrego samorządu

16-11-2010 18:00 przez Maciej Młynarczyk

3 SMSy dla dobrego samorządu


files/polskamyslaca/obrazki/3sms1.png

Koszt wysłania 3 smsów to najczęściej mniej niż złotówka. Tyle kosztuje udział w naszej akcji. W niedzielę 21 listopada każdy wysyła po jednym smsie do 3 pełnoletnich znajomych, których udział w wyborach samorządowych nie jest pewny.

W smsie zachęcamy do zagłosowania w wyborach. W razie braku pomysłu na treść smsa – poniżej prezentujemy kilka propozycji do wyboru.


> Wyprawa do lokalu wyborczego i z powrotem: 25 minut. Oczekiwanie na następne, lepsze władze lokalne: 4 lata. Ty decydujesz. Zagłosuj w wyborach samorządowych.

> Czy uważasz, że wszyscy ludzie z plakatów wyborczych nadają się do rządzenia Twoim miastem? Jeśli nie – wybierz tych właściwych. Zagłosuj w wyborach samorządowych.

> Jeśli lubisz przynajmniej niektórych spośród swoich sąsiadów, masz dziś niepowtarzalną okazję zrobić dla nich coś dobrego. Wybierz im mądre władze lokalne. Głosowanie trwa do 22:00.

> Nie idąc na wybory samorządowe, stracisz prawo do narzekania na lokalne władze. Nie rezygnuj z tego przywileju. Zagłosuj.

> Przypomnij sobie trzech najmniej rozsądnych ludzi w Twojej gminie. Tak, to oni. A teraz wyobraź sobie, że oni już zagłosowali. Na kogo? Właśnie. Zagłosuj i Ty. Nie pozwól decydować za siebie.

> Puk-puk! To ja! Twoja przyszłość. Czasem myślę, że o mnie w ogóle nie pamiętasz... Może byśmy się gdzieś przeszli? Zadbaj o mnie – chodźmy na wybory samorządowe.

Harcerski flash mob "WYBORY 2010. SPRAWDZAM"

07-11-2010 09:15 przez Maciej Młynarczyk

Harcerski flash mob "WYBORY 2010. SPRAWDZAM"


15 listopada 2010 r. cała Polska powie „Sprawdzam!” kandydatom w wyborach samorządowych.

Tego dnia o godz. 14:30* w całej Polsce idziemy do kandydatów na burmistrzów/wójtów/prezyde
ntów naszych miast i gmin, prosimy o 5-minutowe spotkanie i zadajemy im pięć pytań, umieszczonych poniżej. W czasie rozmowy notujemy odpowiedzi, czytamy je następnie kandydatowi (żeby potwierdził, że został dobrze zrozumiany) i jeszcze w dniu 15 listopada wklejamy do specjalnego formularza.


Wśród osób, które poprzez powyższy formularz prześlą odpowiedzi swoich rozmówców – kandydatów na burmistrzów/wójtów/prezydentów, zostaną rozlosowane nagrody.


Oto pytania:

1. Proszę wskazać 3 najważniejsze problemy naszej lokalnej społeczności, które po wygranych wyborach zamierza Pan(-i) rozwiązać w ciągu najbliższej kadencji? (Proszę uszeregować je według pilności).

2. Co Pan(-i) zrobi w ciągu najbliższej kadencji, aby zapewnić mieszkańcom większy niż dotąd wpływ na decyzje lokalnego samorządu?

3. Proszę wymienić co najmniej 5 zewnętrznych źródeł, z których w najbliższej kadencji zamierza Pan(-i) pozyskać środki finansowe dla naszego miasta/naszej gminy.

4. Gdyby budżet naszego miasta/gminy niespodziewanie powiększył się o dodatkowy 1 milion złotych, który można wydać tylko na jeden z dwóch poniższych celów – jaka byłaby Pani/Pana decyzja?

a) przeznaczył(-a)bym te środki na skanalizowanie kilku nowych ulic, utwardzenie nawierzchni i budowę małej elektrowni wiatrowej,

b) przeznaczył(-a)bym je na świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

5. W czym organizacje pozarządowe, zajmujące się młodzieżą, mogą pomóc lokalnemu samorządowi? Proszę wymienić 3 wspólne działania, które możemy przedsięwziąć w najbliższej kadencji.


Dołącz do nas
również na Facebooku!

______________________________________
* kto nie może o 14:30 - idzie o innej godzinie :)