files/polskamyslaca/obrazki/logo21.pngKONKURS FILMOWY "POLAND IS COOL"

 


Jeśli chcesz:

  • przeżyć wraz z drużyną niepowtarzalną przygodę z kamerą,

  • spróbować swoich sił w roli scenarzysty, reżysera, operatora,

  • zdobyć cenne nagrody

- zgłoś swoją drużynę do konkursu "Poland is cool".


Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez drużynę krótkiego (od 1 do 4 minut) amatorskiego filmiku, mającego kształtować u odbiorców pozytywny wizerunek Polski i Polaków.

Filmy mogą dotyczyć różnych tematów, np. polskiej historii, kultury, atrakcji turystycznych, gospodarki, nauki i wynalazczości,  sławnych Polaków, rozwoju naszego kraju w ostatnich latach, pozytywnych zjawisk społecznych, cech narodowych Polaków, życia codziennego, stosunku Polaków do swojego kraju itd. Również forma filmu może być rozmaita – od nagrań video, przygotowanych przez drużyny, poprzez sekwencje fotografii, po rysunkowe animacje. Filmy mogą być skierowane zarówno do Polaków, jak i do cudzoziemców. Ważne, żeby ich przesłanie odpowiadało tytułowi konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze oraz gromady zuchowe, a także zespoły szkolne. Filmy będą oceniane w kategoriach wiekowych.

Zgłoszenia będą trwały od 12 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2011 r.

Zgłoszone drużyny otrzymają szczegółowe wskazówki oraz wsparcie szkoleniowe w postaci materiałów instruktażowych lub warsztatów.


Chciał(-a)byś, ale nie wiesz jak? Obejrzyj filmowe inspiracje.