Kontakt

AKTUALNE DZIAŁANIA

 

files/polskamyslaca/obrazki/logo21.png


KONKURS FILMOWY "POLAND IS COOL"


Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez drużynę krótkiego (od 1 do 4 minut) amatorskiego filmiku, mającego kształtować u odbiorców pozytywny wizerunek Polski i Polaków.

Filmy mogą dotyczyć różnych tematów. Ważne, żeby ich przesłanie odpowiadało tytułowi konkursu.

   

PLANOWANE DZIAŁANIA


W najbliższych miesiącach Zespół planuje przeprowadzić następujące działania:

 • kampania świadomościowa Poland is cool,
 • harcerski happening związany z polską prezydencją w Unii Europejskiej,
 • warsztaty i konferencja na Zlocie Kadry ZHP,
 • działania związane ze 180. rocznicą powstania listopadowego (m. in. inscenizacje, wizje lokalne, badania archeologiczne),
 • inauguracja propozycji programowej na rok 2011/2012, poświęconej tożsamości regionalnej,
 • inauguracja propozycji programowej na rok 2011/2012, dotyczącej powstania styczniowego,
 • prezentacja propozycji programowej na lata 2012-2014, związanej z uczestnictwem harcerstwa w życiu lokalnej wspólnoty samorządowej,
 • opracowanie publikacji:
 1. rozdziałów poświęconych wychowaniu patriotycznemu i obywatelskiemu w podręcznikach metodycznych dla drużynowych,
 2. małych propozycji programowych, związanych m. in. z obchodami świąt narodowych,
 3. poradnika programowo-metodycznego dla drużynowych z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
ZAKOŃCZONE DZIAŁANIA

Harcerski flash mob "WYBORY 2010. SPRAWDZAM!"

15 listopada 2010 r. o godzinie 14:30 w całej Polsce harcerze spotkają się z kandydatami na wójtów, burmistrzów i prezydentów w ich miejscowościach, zadając im pięc pytań, dotyczących życia lokalnej wspólnoty samorządowej, a także pomysłów i planów kandydatów. Odpowiedzi naszych rozmówców opublikujemy w Internecie.

Celem akcji jest kształtowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności za lokalną społeczność, a także pokazanie harcerstwa jako ważnego czynnika społecznego na poziomie lokalnym oraz ważnego sojusznika samorządu terytorialnego.

Bliższe informacje na temat akcji można znaleźć tutaj.


files/polskamyslaca/obrazki/3sms1.png 3 SMSY DLA DOBREGO SAMORZĄDU


Koszt wysłania 3 smsów to najczęściej mniej niż złotówka. Tyle kosztuje udział w naszej akcji. W niedzielę 21 listopada każdy wysyła po jednym smsie do 3 pełnoletnich znajomych, których udział w wyborach samorządowych nie jest pewny.

W smsie zachęcamy do zagłosowania w wyborach.


Więcej informacji
Lubię miasto, w którym studiuję. Ale 21 listopada jadę do domu. Zagłosować.

Akcja jest skierowana do studentów, uczących się poza miejscem stałego zameldowania. Chcemy ich zachęcić, by pamiętali o swoich rodzinnych miejscowościach i dali wyraz troski oraz odpowiedzialności za ich funkcjonowanie i rozwój, a także za warunki życia mieszkańców - czyli swoich rodzin, sąsiadów, znajomych.

Osoby, które biorą udział w akcji, w niedzielę 21 listopada pojadą do swoich rodzinnych miejscowości i zagłosują w wyborach samorządowych.