Konspiracyjne wieści, czyli powstanie, o jakim nie słyszałeś


1. Czy wiesz kiedy w Polsce zaczęła rodzić się konspiracja i mały sabotaż?
 
W 1856 r. w Królestwie Polskim zaczęto odczuwać słabość Imperium Rosyjskiego. Polacy rozpoczęli przygotowania do nowego, po listopadowym 1830 r., powstania. Na terenach szkół i akademi, w tym na Uniwerstytecie Kijowskim i warszawskiej Akademii Medyko - Chirurgicznej zaczęły powstawać pierwsze organizacje spiskowe.
Organizowano manifestacje patriotyczne, często krwawo tłumione przez zaborców. W czasie jednej z nich, na Krakowskim Przedmieściu zastrzelono pięciu Polaków, a ich pogrzeb na Cmentarzu Powązkowskim, znany jako pogrzeb Pięciu Poległych, stał się kolejną wielką uroczystością, pokazującą solidarność wszystkich stanów. 
Pieśń "Boże coś Polskę" rozpowszechniano wówczas, dodając do refrenu powstałą wcześniej linijkę "Ojczyznę wolną racz nam wrocić Panie!".

Znana stała się akcja sabotażowa podczas warszawskiego zjazdu monarchów, kiedy to przeszkodzono balom i pokazom, a na przedstawieniu w Teatrze Wielkim oblano fotele cuchnącym płynem.

 

files/polskamyslaca/798px-Warsaw_1861.JPG
Manifestacja w Warszawie, 1861 r.


2. Czy wiesz kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny?

Po krwawo tłumionych demonstracjach ogłoszono w Królestwie Polskim
żałobę narodową. Kobiety nosiły wówczas czarne sukienki i symboliczną biżuterię, zrobioną z łańcuchów. Aresztowanym można było zostać za śpiewanie patriotycznych pieśni.
W celu uspokojenia sytuacji, nowy namiestnik królestwa, gen. Karol Lambert, wprowadził 14 października 1861r.
stan wojenny. To jednak nie przeszkodziło Polakom w organizowaniu demonstracji. Już następnego dnia tłumy wzięły udział w obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki w katedrze św. Jana w Warszawie. Okrutnie przerwana przez zaborców uroczystość spowodowała, że władze kościelne zarządziły zamknięcie wszystkich świątyń i kaplic w stolicy na znak protesu.
W tej sytuacji rozpoczęto działania
dywersyjne - kilkakrotnie dokonywano zamachów na rosyjskich dostojników. Zaczęto organizować wyprawy emisariuszy, w celu zdobycia broni zza granicy. Wkrótce miała rozpocząć się prawdziwa walka.

 
 

files/polskamyslaca/Warsaw1861.JPG
Obóz armii rosyjskiej na Placu Zamkowym podczas stanu wojennego, Warszawa 1861 r.