Zespół


Zespół Wychowania Patriotycznego i Obywatelskiego GK ZHP tworzą instruktorzy, członkowie starszyzny oraz niezrzeszeni specjaliści z całej Polski.
Celem działania zespołu jest wywieranie wpływu na poziom i treść formacji patriotycznej i obywatelskiej w ZHP, a także podejmowanie inicjatyw w tej dziedzinie, skierowanych na zewnątrz.

Zespół został powołany, aby:

- zachęcać drużynowych do podejmowania w drużynach działań z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego – czyli prowadzić wewnątrzzwiązkową promocję tej dziedziny wychowania,

- zadbać o to, by działania drużyn w tym obszarze były prowadzone na odpowiednim poziomie merytorycznym, metodycznym i wychowawczym,

- pomóc w kształtowaniu wizerunku ZHP jako organizacji, która wychowuje świadomych obywateli i patriotów.


Zespół zajmuje się:


1) tworzeniem i upowszechnianiem propozycji programowych dla drużyn, zastępów, zespołów wędrowniczych i instruktorskich.

2) poradnictwem programowo-metodycznym: opracowywaniem poradników dla drużynowych, artykułów, materiałów metodycznych i innych publikacji, organizacją konferencji.

3) szkoleniem: organizacją warsztatów dla drużynowych, prowadzeniem zajęć na kursach i szkoleniach, zabieganiem o to, żeby kształcenie w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego było uwzględniane w programach kursów i szkoleń.

4) inicjowaniem oraz koordynowaniem jednorazowych lub cyklicznych akcji i kampanii programowych dla zainteresowanych drużyn.


 
Skład zespołu
 
Członkowie Zespołu:
 
1. phm. Paweł Chmielewski Główna Kwatera ZHP
2. hm. Maciej Młynarczyk Chorągiew Warmińsko-Mazurska
3. pwd. Anna Narloch Hufiec Nysa, Chorągiew Opolska
4. phm. Aleksandra Wołoszyn Hufiec Lublin, Chorągiew Lubelska

W działaniach zespołu biorą ponadto udział następujący instruktorzy i niezrzeszeni eksperci.
1. phm. Kamil Domański Hufiec Wrocław, Chorągiew Dolnośląska
2. Przemysław Jóźwik Uniwersytet Jagielloński
3. Ziemowit Jóźwik Uniwersytet Jagielloński
4. pwd. Piotr Łeśko Hufiec Kędzierzyn-Koźle, Chorągiew Opolska
5. pwd. Aleksandra Komędera Hufiec Beskidzki, Chorągiew Śląska
6. phm. Dariusz Kosakowski Hufiec Kędzierzyn-Koźle, Chorągiew Opolska
7. phm. Beata Malajka Hufiec Kędzierzyn-Koźle, Chorągiew Opolska
8. pwd. Michał Susek Hufiec Ruda Śląska, Chorągiew Śląska
9. hm. Aleksandra Wodzyńska Hufiec Łódź-Śródmieście, Chorągiew Łódzka
10.
phm. Agnieszka Zimna
Hufiec Czechowice-Dziedzice, Chorągiew Śląska